Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ansa peduncularis amygdalo-thalamiska komponent
Trådmassan ingår i ansa peduncularis och binder samman amygdala med den mediodorsala thalamuskärnan.

Relaterade begrepp