Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ventrala inre hypothalamuskärnan
Nucleus ventromedialis hypothalami
Hypothalamuskärna, ventromediala, VMH, VMh
Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger ventralt i den inre hypothalamuszonens mellersta del.

Kärnan påverkar positivt parningsintresset och parningsbeteendet hos mushonor samt förefaller vara av betydelse för den revirbetingade doftmarkeringen.

Enligt Terminologia Anatomica, 41/b finns det inte någon ventromedial(VM) thalamuskärna!

Relaterade begrepp