Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hjäss-nack fåran
Sulcus parieto-occipitalis
Djup fåra som huvudsakligen löper på hemisfärens insida där den bildar en tydlig gräns mellan hjässloben och nackloben

Relaterade begrepp