Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hypothalamusfåran
Sulcus hypothalamicus
Grund fåra i tredje ventrikelns sidovägg. Fåran, som avgränsar thalamus från hypothalamus, börjar vid foramen interventriculare och löper bakåt till vattenledningens mynning i tredje ventrikeln.