Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Subfornikalorganet
Organum subfornicale
SFO
Subfornikalorganet sitter i medellinjen, på undersidan (ventralt) av fornix, i höjd med ventrikelmellanhålen.
Subfornikalorganet deltar tillsammans med organum vasculosum och nucleus preopticus medianus i kontrollen av salt-vattenbalansen, av vår törstkänsla samt av vasopressin-(ADH)-utsöndringen från nucleus supraopticus + nucleus paraventricularis hypothalamicus.Subfornikalorganet saknar blod-hjärnbarriär och räknas till de circumventriculära organen

Relaterade begrepp