Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kräkningscentrum
Area postrema
Area postrema är ett litet upphöjt område beläget allra längst caudalt i fjärde ventrikelns "golv" omedelbart t.hö. och t.vä. om medellinjen. Området innehåller nervcellskroppar och ett kapillärnät vilket saknar blod-hjärnbarriär. Area postrema är avskiljt från ventrikelns likvor cerebrospinalis med hjälp av ett enkelt lager ependymceller och tanycyter.

Frånvaron här av en blod-hjärnbarriär och det speciella ependymskiktet gör det möjligt för nervcellerna i area postrema att, så att säga, avsmaka blodets och likvors kemiska sammansättning. På grund av denna analysmöjlighet har area postrema inflytande på vatten- och energibalancen, på kontrollen av hjärt-kärlfunktionerna samt förmågan att utlösa illamående och kräkningar. Area postrema har väl utvecklade förbindelser med nucleus tractus solitarii och nucleus dorsalis nervi vagi

Relaterade begrepp