Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Circumventrikulära organen
Begränsade områden i hjärnan som saknar blod-hjärnbarriär och som ligger i anslutning till hjärnans ventrikelsystem.

Följande områden räknas som circumventrikulära organ:
1/ Eminentia mediana
2/ Subfornikalorganet
3/ Organum vasculosum i lamina terminalis
4/ Hypofysens baklob
5/ Subcommissuralorganet
6/ Tallkottkörteln
7/ Area postrema

Relaterade begrepp