Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mediala upphöjningen
Eminentia medialis
En sådan upphöjning till hö. och en till vä. om medellinjen, rostralt i fjärde ventrikelns golv.

Får inte förväxlas med eminentia mediana i hypothalamus

Relaterade begrepp