Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mediana eminensen
Eminentia mediana hypothalami
Liten upphöjning baktill på tuber cinereum i anslutning till hypofysstjälken. Eminentia mediana utgör startområdet för det hypothalamiska-hypofysära portasystemet som sammanbinder hypothalamus med hypofysens framlob.

Olika hypofysstyrande (hypofysiotropa) hormoner bildas av nervceller i hypothalamus. Styrhormonerna transporteras axonalt till eminentia mediana där de frisätts och tas upp av blodet i portasystemet för att sedan levereras "ner" till kapillärerna i hypofysens framlob. Här lämnar styrhormonerna blodbanan och kan påverka sina olika målceller.

Till de hypofysstyrande hormonerna räknas:
Corticotropin Releasing(frisättande) Factor, CRF.
Gonadotropin Releasing Hormone, GnRH.
Thyrotropin Releasing Hormone, TRH.
Growth Hormone Releasing Hormone, GHRH.
Dopamin, DA, från cellgrupp A12 i nucleus arcuatus/infundibularis.

Eminentia mediana saknar blod-hjärnbarriär och räknas till de circumventrikulära organen.


Får inte föväxlas med "Eminentia medialis".

Relaterade begrepp