Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Forels fält H.
Tegmentala området H.
H, Forels fält H3, Prerubrala fältet
H-fältet ligger medialt i subthalamus och utgör genomfartsled för:

1/ Den amygdalo-thalamisk förbindelsen i ansa peduncularis
2/ Signalflöden från GPi i ansa- och fasciculus lenticularis till thalamus
3/ Signalflöden från nucleus dentatus i cerebellum till thalamus
4/ Mediala lemnisken på väg till thalamus

Relaterade begrepp