Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögskärna, bakre.
Nucleus posterior thalami
Bakre thalamuskärnan.
Den bakre synhögskärnan, en på hö. och en på vä. sida, räknas till thalamus posteriora kärnområde och ligger i anslutning till den ventro-mediala posteriora(VMpo) synhögskärnan. Båda dessa kärnor tar emot smärt- och temperatur-signaler förmedlade av tractus spinothalamicus och tractus trigeminothalamicus lateralis. Båda kärnorna sänder signaler till insulabarken.

Den bakre synhögskärnan har förbindelser med colliculus inferior(hörsel), med primära hörselbarken och med prefrontala cortex. Prefrontala cortex är, i sin tur, bl.a. uppkopplad mot hypothalamus och kan den vägen påverka produktionen av corticotropin-releasing hormon (CRH). CRH kontrollerar hypofysens utsöndring av ACTH (adrenocorticotropt/överordnat binjurebarks hormon); ett hormon som bidrar till att utlösa allvarlig stress.
Mot ovanstående bakgrund förmodas den bakre synhögskärnan (hos råtta) vara inblandad i stress utlöst av störande ljud.

Campeau, S. & Watson, jr., S. J. Connections of Some Auditory-Responsive Posterior Thalamic Nuclei Putatively Involved in Activation of the Hypothalamo–Pituitary–Adrenocortical Axis in Response to Audiogenic Stress in Rats: An Anterograde and Retrograde Tract Tracing Study Combined With Fos Expression. J. Comp Neurol. 423:474–491 (2000)

Relaterade begrepp