Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Strödda acetylcholinproducerande neuron
Bälte av enstaka och mindre grupper acetylcholinproducerande neuron som binder samman cellgrupperna Ch5 och Ch6 och delvis samordnar de senares verksamhet.

Relaterade begrepp