Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Yttre habenulakärnan
Nucleus habenularis lateralis
Laterala habenulakärnan ,
Den laterala habenulakärnan, en till hö. och en till vä. tar emot signaler från:
Bandaletta diagonalis
Preoptiska hypothalamiska området
Substantia innominata
Globus pallidus inre parti (GPi)
Rostrala rafekärnorna
PAG
Area tegmentalis ventralis

Kärnan sänder ut pådrrivande signaler via tractus habenulo-interpeduncularis till:
Substantia nigra pars compacta
PAG
Rostrala rafekärnorna
Rostromediala tegmentkärnan
Signalutflödet ansluter inte till nucleus interpeduncularis utan bildar en del i den s.k. yttre habenulära länken som fogar samman det preoptiska hypothalamiska området och GPi med de rostrala rafekärnorna.

Kärnan (hos apa) aktiveras bl.a. när en förväntad belöning uteblir

Relaterade begrepp