Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hjärnspringa tvärgående
Fissura transversa cerebri
Hjärnspricka, tvärgående
den djupa springa/spricka/klyfta som skiljer lillhjärnan från storhjärnan. Lillhjärnstältet (tentorium cerebelli), en del av den hårda hjärnhinnan, ligger inskjutet i den tvärgående hjärnspringan.

Relaterade begrepp