Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Cellgrupp Ch8
Nucleus parabigeminalis
Parabigeminala kärnan, Ch8
Kärnan, en till hö. och en till vä., tillhör de acetylcholinproducerande cellgrupperna i formatio reticularis. Kärnan är belägen i lamina tectis yttre parti i höjd med den nedre fyrhögen och innehåller den acetylcholinproducerande cellgruppen Ch8. Kärnan deltar i behandlingen av synsignaler och är uppkopplad mot bl.a. det övre fyrhögsparet, laterala knäkroppen, pulvinar och primära syncortex.

Relaterade begrepp