Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ledningsbanor i levande hjärna; avbildningsmetoder.
Tractographi.
Diffusion Tensor Imaging , DTI, Diffusion Tensor Tractografi, DTT, DT-MRI tractografi
Diffusion Tensor Tractografi är en avancerade magnetkamerabaserad avbildningsmetod (MRI), med vars hjälp det är möjligt att återge förloppet av olika ledningsbanor i den levande människohjärnan.

Tekniken gör det möjligt att avbilda vattenmolekylers diffusionsriktning. Vattenmolekylerna i de axoner som bygger upp de olika ledningsbanorna kan framförallt diffundera (röra sig) i axonens längsriktning! Denna inskränkning av diffusionsriktningen kan registreras, avbildas och läggas samman med konventionella MRI-bilder.

Relaterade begrepp