Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Dorsala tegmentbanan (Shute & Lewis)
Fasciculus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Tractus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis)., Retikulära aktiveringssystemet., ARAS. , Ascending Reticular Activating System.
Trådbunt som huvudsakligen utgår från de acetylcholinproducerande cellgrupperna Ch5 och Ch6 och som framförallt slutar i olika thalamuskärnor. Trådbunten räknas som en av de viktigaste komponenterna i "det uppåtstigande retikulära aktiveringssystemet", ARAS. Den innehåller, vid sidan om de acetylcholinerga trådarna från Ch5 i TPP-kärnan och från Ch6 i den dorsolaterala tegmentkärnan, även
a) serotoninerga trådar från nucleus raphes dorsalis,
b) noradrenerga trådar från locus coeruleus och
c) dopaminerga trådar från area tegmentalis ventralis.

Relaterade begrepp