Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Rasmussens nervtrådsbunt
Tractus olivocochlearis
Rasmussens nerv, Fasciculus olivocochlearis
Rasmussens nervtrådsbunt utgår från de acetylcholinproducerande neuronen i den periolivära kärngruppen i pons, tar sig ut ur hjärnstammen med nervus vestibulocochlearis (kranialnerv VIII) och slutar med synapser på sinnescellerna i det Cortiska organet. Det handlar alltså om efferens till ett sinnesorgan!! (Jämför med gamma-efferensen till muskelspolarna.)
Den periolivära kärngruppen står under inflytande av signaler från högre nivåer bl.a. cortex. Kopplingssystemet möjliggör för hjärnan att själv modifiera och styra inflödet av ljudsignaler.

Relaterade begrepp