Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Piriforma hjärnbarken
Cortex piriformis
Pyriforma hjärnbarken, Cortex pyriformis
Barkområdet räknas som primär olfactorisk(lukt) hjärnbark och omfattar uncus parahippocampalis, cortex amygdaloideum samt främre delen av gyrus parahippocampalis.

Relaterade begrepp