Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hjärnspringa, längsgående
Fissura longitudinalis cerebri
Hjärnspricka, längsgående
Detta är den den djupa springa/spricka/klyfta som delar upp stora hjärnans ovansida i en vä. och en hö. halva (vä. och hö. hemisfär). Hjärnskäran (falx cerebri), en del av den hårda hjärnhinnan, hänger ner i den längsgående hjärnspringan. Hjärnbjälken/balken (corpus callosum) bildar botten i den längsgående hjärnspringan.

Relaterade begrepp