Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kölliker-Fuses kärna
Koelliker-Fuses nucleus
Kölliker-Fuses område
Kölliker-Fuses kärna, en på hö. och en på vä. sida, ligger rostralt i pons mellan den inre parabrachiala kärnan och cellgrupp A5 (noradrenalin).

Kölliker-Fuses kärna bildar tillsammans med nervceller i den inre parabrachiala kärnan hjärnstammens pneumotaktiska centrum som avbryter inandningsfasen och möjliggör utandningsfasen under ventilationscykeln. Området räknas som en mönstergenerator.