Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögens yttre (vita) märgskikt.
Lamina medullaris thalami externa
Thalamus yttre (vita) märgskikt.
Thalamus yttre märgskikt ligger mellan den retikulära thalamuskärnan och resten av synhögen och kommer därför att innehålla praktiskt taget alla nervtrådar på väg in till och ut från thalamus.

Relaterade begrepp