Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögens inre (vita) märgskikt
Lamina medullaris thalami interna
Thalamus inre (vita) märgskikt
Ett, för blotta ögat, väl synligt skikt av vit substans som löper i mitten av själva thalamus. Skiktet innesluter flera s.k. intramedullära thalamuskärnor.

Relaterade begrepp