Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ventrala striatum
Striatum ventrale
Ventrala striatum består huvudsakligen av nucleus accumbens samt till en liten del av den, hos människan, obetydliga tuberculum olfactorium.

1/ Ventrala striatum och ventrala pallidum räknas in i den limbiska/emotionella återkopplingskretsen/loopen genom basala ganglierna och engagerar den medio-dorsala thalamuskärnan, CM-PF komplexet samt delar av limbiska och prefrontala cortex.

2/ Kretsen samverkar med de sensori-motoriska och associativa/kognitiva återkopplingskretsar som binder samman nucleus caudatus-putamen med globus pallidus, intralaminära thalamuskärnor och fronto-parietala cortexpartier.

Lägg märke till att i det förra fallet (1/) försörjs striatumdelen med dopamin från area tegmentalis ventralis och i det senare (2/) från substantia nigras kompakta del.

Relaterade begrepp