Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Epifasciculära kärnan
Nucleus epifascicularis
Den epifasciculära kärnan, en på höger och en på vänster sida, räknas till formatio reticularis och ligger intill nucleus prepositus hypoglossi.
Den epifasciculära kärnan sänder inhiberande signaler (GABA) till locus coeruleus.