Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Noradrenerga laterala tegmentala stråket.
Noradrenerga laterala tegmentala strian.
Diffust stråk av noradrenerga nervceller som binder samman cellgrupperna A1, A5 och A7 med varandra och med locus coeruleus.