Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Luktupphöjningen
Tuberculum olfactorium
Liten, hos människan knappt märkbar, upphöjning längst fram/rostralt i substantia perforata anterior.
Tuberculum olfactorium räknas till ventrala striatum
Den gråa substansen i tub. olf. övergår dorsalt i nucleus accumbens och innehåller Callejas cellöar

Hos djur med väl utvecklat luktsinne är tuberculum olfactorium relativt omfångsrik.

Relaterade begrepp