Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Cellgrupp Ch6
Nucleus tegmentalis dorsolateralis
Dorsolaterala tegmentkärnan. , ,
Tillhör den acetylcholinproducerande cellgruppen

Dorsolaterala tegmentkärnan med cellgrupp Ch6, en sådan kärna på hö.sida och en på vä.sida, ligger i mesencephalons nedre del i anslutning till nucleus tegmentalis dorsalis,Gudden och ingår som en delmängd i PAG.

Kärnans utgående signalflöde ligger samlat i det "uppåtsigande reticulära aktiveringssystemet" d.v.s. i den dorsala tegmentbanan som sänder exciterande grenar till så gott som alla thalamuskärnor vilket kan öka signalflödet från thalamus till storhjärnsbarken - storhjärnsbarken aktiveras.

Relaterade begrepp