Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Cellgrupp Ch5
Tillhör den acetylcholinproducerande cellgruppen.

Cellgrupp Ch5, en sådan grupp på höger sida och en på vänster sida, ligger ansluten till nucleus cuneiformis i mesencephalon/mitthjärnan och utgör den kompakta delen av den pedunculopontina kärnan.

Kärnans utgående signalflöde ligger:
1/ samlat i det "uppåtsigande reticulära aktiveringssystemet" d.v.s. i den dorsala tegmentbanan som delvis når striatum och globus pallidus men som framför allt sänder exciterande grenar till så gott som alla thalamuskärnor. Då ökar signalflödet från thalamus till storhjärnsbarken - storhjärnsbarken aktiveras.
2/ förgrenat nedåt i hjärnstammen och in till cerebellum.

Relaterade begrepp