Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Cellgrupp A9
Substantia nigra, pars compacta.
Dopaminerga neuron (A9) i substantia nigra.
Tillhör den dopaminproducerande cellgruppen

Cellgrupp A9, en sådan grupp på höger sida och en på vänster sida, motsvarar i stort sätt hela substantia nigras kompakta del samt strängar av dopaminerga neuroner som tränger in i substantia nigras retikulära del.

Relaterade begrepp