Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Nucleus parabrachialis pigmentosus
Dopaminerga neuron (A8) anknutna till substantia nigras compakta del.
Retrorubrala fältet , Cellgrupp A8.
Tillhör formatio reticularis dopaminproducerande cellgrupper

Cellgrupp A8, en sådan grupp på höger sida och en på vänster sida, ligger lateralt i mesencephalons/mitthjärnans tegmentdel (area tegmentalis lateralis), caudalt om/bakom/nedanför nucleus ruber. Ventralt/framåt hänger cellgruppen delvis ihop med gruppen A9 d.v.s. med substantia nigras kompakta del.
Räknas som en del av nucleus parabrachialis pigmentosus.

Relaterade begrepp