Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Cellgrupp A4
Tillhör den noradrenalinproducerande cellgruppen.

Cellgrupp A4 ligger som en tunn sträng i 4.de ventrikelns vägg under ependymet i anslutning till den övre lillhjärnsarmen, en sträng på höger sida och en på vänster sida i övre delen av pons. Cellgrupp A4 binder samman cellgrupp A5 med cellgrupp A6.


Relaterade begrepp