Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Tractus habenulo-interpeduncularis
Habenulo-interpedunculära ledningsbanan
Fasciculus retroflexus, Ledningsbana,habenulo-interpedunculära
Ledningsbana som utgår från habenulakärnorna baktill på thalamus och som slutar i nucleus interpeduncularis i mesencephalon. Banan är en av de viktigaste transportvägarna ner till hjärnstammen för signaler som utgått från telencephala och diencephala delar av det limbiska systemet .

Relaterade begrepp