Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Noradrenalinproducerande cellgrupper.
Cell groups A1-A7.
Cellgrupp A1-A7; formatio reticularis
De noradrenalinproducerande cellgrupperna i formatio reticularis omfattar följande medlemmar räknat från medulla oblongata/förlängda märgen och uppåt:
Cellgrupp A1
Cellgrupp A2
Cellgrupp A3 anses saknas hos primater.
Cellgrupp A4
Cellgrupp A5
Cellgrupp A6 = locus coeruleus
Cellgrupp A7

Relaterade begrepp