Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Linjära rafekärnan
Nucleus raphes linearis
Rafekärna, linjära
Kärnan, som räknas till den rostrala/övre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen baktill/dorsalt i mesencephalons rostrala/övre del och gränsar mot hypothalamus. Den innehåller blott ett fåtal serotoninproducerande neuron samt delar av den dopaminproducerande cellgruppen A11.

Relaterade begrepp