Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Centrala inre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars medialis