Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bryggans rafekärna
Nucleus raphes pontis
Rafekärna, pontina
Kärnan, som räknas till den rostrala/övre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen baktill/dorsalt i bryggans rostrala/övre del. Den innehåller den lilla serotoninerga cellgruppen B5.

Relaterade begrepp