Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bleka rafekärnan
Nucleus raphes pallidus
Rafekärna, pallidus
Kärnan, som räknas till den caudala/nedre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen framtill/ventralt i förlängda märgens nedre del. Den innehåller den serotoninerga cellgruppen B1.

Relaterade begrepp