Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Otydliga rafekärnan
Nucleus raphes obscurus
Rafekärna, otydliga
Kärnan, som räknas till den caudala/nedre gruppen rafekärnor, ligger i medellinjen baktill/dorsalt i förlängda märgens nedre del. Den innehåller den serotoninerga cellgruppen B2.

Relaterade begrepp