Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spastisk pares
Clonus, Klonus
Begreppet omfattar följande symptom:
Förstärkta sträckreflexer
Clonus (upprepade men avklingande muskelsammandragningar i en plötsligt uttänjd muskel ex.vis i samband med att en sträckreflex utlösts)
Ökad muskeltonus(spänning); särskilt i tyngdkraftsmotverkande muskler, d.v.s. i sträckarmuskler i den nedre extremiteten och i böjarmuskler i den övre extremiteten.

Relaterade begrepp