Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Retikulära ponskärnan
Nucleus reticularis pontis
Retikulära bryggkärnan, Bryggans retikulära kärna
Hör till formatio reticularis inre/mediala del. Sänder nervtrådar i tractus reticulo-spinalis och tar emot signaler från bl.a. lilla hjärnan.

Relaterade begrepp