Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Röda kärnans småcelliga del.
Nucleus ruber, pars parvocellularis
Nucleus rubers småcelliga (parvocellulära) del tar emot signaler från nucleus dentatus i lilla hjärnan och ger upphov till den centrala tegmentbanan med avslut i olivainferiorkomplexet. Centrala tegmentbanan är excitatorisk och ingår i den från lilla hjärnan, till olivainferiorkomplexet, utgående pådrivande signaleringskretsen.

Kärnan tar även emot inflöde av signaler från (bl.a.) premotoriska cortex.

Relaterade begrepp