Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Röda kärnans storcelliga del
Nucleus ruber, pars magnocellularis
Nucleus rubers storcelliga (magnocellulära) del tar emot signaler från somatomotoriska och somatosensoriska delar av storhjärnsbarken och från nucleus interpositus i lilla hjärnan. Nucleus rubers storcelliga del ger upphov till - den hos människan obetydliga - tractus rubrospinalis med avslut i framhornen i övre delen av ryggmärgen.

Relaterade begrepp