Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Retikulära tegmentala ponskärnan
Nucleus reticularis tegmenti pontis
Nucleus papillioformis., Bechterews kärna (pons)
Kärnan ligger ventralt, medialt i pons' tegmentdel. Den sänder signaler främst till spino- och cerebrocerebellum samt tar emot signaler från lillhjärnskärnorna samt från i stort sett hela storhjärnebarken (obs. inflödet från storhjärnsbarkens BA46 med betydelse för "working memory").

Relaterade begrepp