Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Area 7
Somato-sensorisk associationsbark, belägen inom bakre delen av den övre hjässminiloben; styr med hjälp av känsel- och syninformation ögonkontrollerade precisionsrörelser inom motsatta kroppshalvan. Området gränsar neråt mot vårt bakre blickriktningscentrum (parieto-occipitala blickriktningscentrum). Area 7 har ett mycket stort utbredningsområde på hemisfärens insida.

Relaterade begrepp