Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bakre sammanbindningsartären
Arteria communicans posterior
Hjärnartär, bakre sammanbindningsartären
En på hö. och en på vä. sida kopplar ihop bakre och mellersta hjärnartärerna med varandra. I vissa fall kopplar den bakre sammanbindningsartären ihop bakre hjärnartären med den allra yttersta delen av inre halspulsådern

Bakre sammanbindningsartären räknas till hjärnans artärcirkel (circulus arteriosus cerebri)

Relaterade begrepp