Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Motsatt kroppssida.
Kontralateralt
Föreligger/uppträder inom den motsatta kroppshalvan.
"Skadetecknen är belägna kontralateralt" = skadetecknen uppträder på den sida som är motstt den där skadan har skett.

Jfr. bilateral; ipsilateralt

Relaterade begrepp