Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Efferens från Darkschewitsch kärna till olivainferiorkomplexet.
Tractus tegmentalis medialis
Inre tegmentbanan
Efferensen från Darkschewitsch kärna till olivainferiorkomplexet är excitatorisk och löper i den inre tegmentbanan.

Inre tegmentbanan är en del av FLMs hjärnstamsdel.

Relaterade begrepp