Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ensidig.
Ipsilateral.
Samsidig.
Föreligger ensidigt inom samma kroppshalva som något annat.
"Skadetecknen är belägna ipsilateralt" = skadetecknen uppträder på den sida där skadan har skett.

Jfr. bilateral, kontralateral

Relaterade begrepp