Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnans tvärförbindelse
Commissura cerebelli
Tvärförbindelse, Lilla hjärnans
Tvärförbindelse mellan de båda lillhjärnshemisfärerna. Förbindelsen är belägen längst fram i lilla hjärnan. Den består bl.a. av nervtrådar (fasciculus/tractus uncinatus cerebelli) från nucleus fastigi som korsar över från ursprungssidan till motsatta sidan och som sedan, till största delen, vänder av uppåt och in i den övre lillhjärnsarmen.